Skip to main content
Durf het leven van je dromen te leven!

Ben jij klaar om te veranderen?

Ben jij klaar om te veranderen?

Ben jij klaar om te veranderen?

Ben jij klaar om te veranderen?

Ben jij klaar om te veranderen?

Rationeel Emotieve Therapie

Bepaalde gebeurtenissen kunnen ons flink raken. Zo voelen we ons vaak boos, verdrietig of onzeker. RET leert je dat niet de gebeurtenissen emoties oproepen, maar de betekenis die jij eraan geeft. En die betekenis kun je veranderen. Rationeel emotieve therapie is een van de oudste vormen van cognitieve gedragstherapie.

Samen met je therapeut neem je je gedachten en overtuigingen onder de loep, om vervolgens je gevoelens en gedrag te veranderen.

RET is van oorsprong een vorm van psychotherapie die is bedacht en verder ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw.

RET is een kortdurende therapie en probeert steeds zo efficiënt mogelijk een client van dienst te zijn. RET doet een beroep op uw gezond verstand en helpt u anders te denken, te voelen en te handelen, waardoor u leert effectiever met ervaren problemen om te gaan.

Een belangrijk uitgangspunt van de RET is dat wij als mensen veel meer verantwoordelijkheid ervaren voor onze gevoelens en gedragingen dan we geneigd zijn te onderkennen. Gevoel en gedrag worden in belangrijke mate bepaald door onze gedachten en die kunnen we zelf veranderen.

Het zijn niet de dingen die in de wereld gebeuren, waardoor mensen van slag raken, maar hun gedachten daarover.

Rationeel-emotieve-therapie werkt vanuit het inzicht dat hoe we over onze situatie en onszelf denken mede bepaalt hoe we ons in die situatie voelen en hoe we daarna handelen.

Denkt men zonder reële reden-disfunctioneel-dat men bedreigd wordt, dan reageert men emotioneel precies alsof men ook echt bedreigd wordt en men ervaart angst, wordt kwaad of somber. Ziet men dan eerlijk, zonder zichzelf iets wijs te maken, dat men niet bedreigd wordt, dan verdwijnt ook iemands angst, woede of somberheid daarover, men voelt zich opgelucht.

RET is erop gericht dat , als men tijdelijk in de knoop zit, anders over een situatie en zichzelf kan denken en daarnaar ook effectiever kan gaan handelen. Door iemands eigen disfunctionele gedachten te herkennen, ze ter discussie te stellen en te vervangen door rationele gedachten, neemt men zijn uitvergrootte emoties de wind uit de zeilen en voelt men zich beter en in staat praktischer te handelen naar wat vereist wordt in een bepaalde situatie.

 

Cognitieve gedragstherapie:

RET is een cognitieve gedragstherapie: het richt zich op het veranderen van het denken en het handelen, daardoor wordt het mogelijk om psychisch beter te functioneren.

 

Emotief

Emotief betekent dat dan ook onze emoties veranderen en wel van ongezonde, negatieve emoties naar gezonde, maar nog steeds echte emoties. Bijvoorbeeld: van depressieve gevoelens bij een groot verlies naar gevoelens van een sterk ervaren van verdriet.

 

Confronterend en directief

RET verschilt van sommige andere benaderingen in dat het heel confronterend en directief kan zijn, wat de effectiviteit kan bevorderen.

 

Grote eigen inzet

Voorts verwacht men van diegene die RET ondergaat, zich er sterk voor inzet en soms dingen doet die bepaald niet aangenaam zijn, maar die wel helpen.

 

Het verleden bepaalt niet het heden

RET gaat ervan uit dat het verleden niet bepalend hoeft te zijn voor het heden en dat mensen, veel meer dan ze meestal denken, de keuze hebben om uit vastgeroeste patronen te stappen.

 

Voor wie en wanneer is RET geschikt?

Rationeel emotieve therapie is geschikt voor jou als je kampt met bepaalde angsten, vaak conflicten hebt of worstelt met negatieve, nare sombere gevoelens – en daar actief iets aan wilt doen. RET is breed toepasbaar en wordt vaak ingezet bij sociale fobieën, angst fobieën, stress, perfectionisme, woedeaanvallen, paniekstoornissen en depressieve stemmingen.

“de mens wordt gecreëerd en verwoest door niemand anders dan zichzelf”